برو به ...

“ ضیافتی فاخر در کنار همکارانتان در هتل آزادی تهران

به مناسبت ⭐️روز کارمند⭐️ ضیافتی فاخر برای همکارانتان تدارک ببینید.
هتل آزادی تهران با ارائه سالن رایگان، از 5 تا 8 شهریور ماه 96 ، جهت ضیافت های صبحانه، میزبان شماست.
تلفن رزرو : 29112
هتل آزادی تهران - روز کارمند