برو به ...

“ خدمات خانه داری و لاندری هتل آزادی تهران

خانه داری بخشی است که هتل، تمیزی و نظافت را مدیون آن می باشد. اگر هتل در یک نظر از تمیزی می درخشد یا با اتاق های تمیز از شما پذیرایی میکند، این خانه داری هتل است که مثل ساعت کار میکند. به جز نظافت اتاق ها که از وظایف هر روزه خانه داری است، این بخش شامل نظافت های دوره ای نیز می باشد و تمامی فضاهای اداری هتل را نیز نظافت میکند.  لاندری نیز یکی از پرکارترین بخش های آن محسوب می شود که در آن انواع خدمات مربوط به شست و شو و اتو و... مربوط به لباس انجام میشود. اگر چیزی در هتل جا گذاشتید خیالتان راحت باشد که بلافاصله با شما تماس گرفته م شود یا تا یکسال در انبار LOST AND FOUND خانه داری نگهداری میشود.

تصاویر


هتل آزادی تهران - خدمات خانه داری
هتل آزادی تهران - لاندری
هتل آزادی تهران - خدمات خانه داری و لاندری