برو به ...

“ جشنواره خوراک تایلندی در هتل آزادی تهران

تجربه طعم های شگفت انگیز تایلندی، در جشنواره غذاهای تایلند با حضور سرشناس ترین سرآشپزهای این کشور
هتل آزادی تهران ، 21 تا 27 شهریور (ظهر و شب)
تلفن : 29112
هتل آزادی تهران - جشنواره خوراک تایلندی